ဂလိုဘယ်အားဖြင့် ပိတ်ပင်ထားသော အိုင်ပီလိပ်စာများစာရင်း

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

ဂလိုဘယ် ပိတ်ပင်မှုတစ်ခုအတွက် ရှာဖွေရန်
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၅၀ ခု ⧼မှ⧽ ) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်
 • ၁၉:၂၁၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 118.190.145.23 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၁၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.133.120.195 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၂၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၂၁၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.87.39.171 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၂၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၂၁၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 125.161.220.155 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၂၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၂၁၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.250.44.83 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 58.220.95.55 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.203.9.220 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 31.40.248.44 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.87.75.118 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 31.40.248.149 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 83.142.52.219 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.119.44.154 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 8.25.96.104 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.87.119.152 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.93.195.118 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 46.3.137.121 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.87.39.206 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.60.21.89 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 156.251.189.234 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 195.133.56.78 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.87.75.143 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၂၀၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.117.81.73 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၁၉၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.87.35.244 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၁၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၁၉၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 111.75.149.155 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၁၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၁၉၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 167.179.44.31 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၁၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၁၉၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.193.3.158 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၁၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၁၉၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.212.160.68 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၁၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၁၉၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 104.249.27.4 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၁၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၁၉၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 192.159.100.141 (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၁၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၁၉:၁၉၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 200.149.1.106 (၄ ဇွန် ၂၀၂၃ ရက် ၁၉:၁၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၁၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.139.121.140 (၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၁၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၉:၁၁၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.139.171.77 (၄ ဇွန် ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၁၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်, အမည်မသိသူများသာ)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၇၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 45.163.140.196 (၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၀၇ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၉:၀၆၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.110.214.218 (၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၀၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.139.47.115 (၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၀၅:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.48.71.82 (၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၁၉:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 87.255.87.176 (၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၁၁:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 196.43.97.114 (၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၁၃:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 45.184.103.68 (၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၁၄:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.188.218.14 (၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၁၃:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 116.90.169.64 (၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၂၂:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.37.228.210 (၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၁၀:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 61.247.53.174 (၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၁၀:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.97.199.213 (၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၀၄:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.153.149.220 (၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၁၄:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.159.90.22 (၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၀၃:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.164.30.131 (၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၁၂:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.131.97.146 (၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၁၃:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 203.80.170.39 (၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၀၃:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
 • ၁၉:၀၄၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.186.128.58 (၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၀၂:၀၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: Visit the help page if you are affected)
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၅၀ ခု ⧼မှ⧽ ) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်