ဂလိုဘယ်အားဖြင့် ပိတ်ပင်ထားသော အိုင်ပီလိပ်စာများစာရင်း

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

ဂလိုဘယ် ပိတ်ပင်မှုတစ်ခုအတွက် ရှာဖွေရန်
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၅၀ ခု ⧼မှ⧽ ) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်
 • ၁၃:၀၁၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 90.235.105.7 (၂၈ ဇွန် ၂၀၂၂ ရက် ၁၃:၀၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse: If you are affected by this block, please message us)
 • ၁၂:၅၄၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 126.157.87.16 (၃၁ မေ ၂၀၂၂ ရက် ၁၂:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki abuse)
 • ၁၂:၃၈၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.85.108.45 (၂၈ ဇွန် ၂၀၂၂ ရက် ၁၂:၃၈ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၀:၃၃၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 2600:100D:BE00:0:0:0:0:0/47 (၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၂ ရက် ၁၀:၃၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်, အမည်မသိသူများသာ)
  
  (Long-term abuse)
 • ၀၉:၄၅၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 93.190.49.73 (၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ ရက် ၀၉:၄၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်, အမည်မသိသူများသာ)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၀၉:၀၆၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.177.127.205 (၃၀ မေ ၂၀၂၂ ရက် ၀၉:၀၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki abuse)
 • ၀၂:၁၀၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 92.243.64.0/22 (၂၈ မတ် ၂၀၂၅ ရက် ၀၂:၁၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Infobox -->)
 • ၀၂:၀၉၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 69.197.16.0/21 (၂၈ ဇွန် ၂၀၂၄ ရက် ၀၂:၀၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- StackPath -->)
 • ၀၂:၀၉၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 2600:F000:8000:0:0:0:0:0/48 (၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၄ ရက် ၀၂:၀၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Amazon Web Services -->)
 • ၀၂:၀၉၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 2600:F00C:8000:0:0:0:0:0/48 (၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၅ ရက် ၀၂:၀၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Amazon Web Services -->)
 • ၀၂:၀၉၊ ၂၈ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 2600:F00C:0:0:0:0:0:0/48 (၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၄ ရက် ၀၂:၀၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected <!-- Amazon Web Services -->)
 • ၂၃:၀၀၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Hasley (meta.wikimedia.org) globally blocked 125.167.59.27 (၃ ဇွန် ၂၀၂၂ ရက် ၂၃:၀၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၂:၅၆၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 82.51.83.61 (၂၈ မေ ၂၀၂၂ ရက် ၂၂:၅၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၂၁:၃၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 105.213.127.118 (၂၇ ဇွန် ၂၀၂၂ ရက် ၂၁:၃၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam: spambot)
 • ၂၁:၃၀၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 31.192.233.36 (၂၇ ဇွန် ၂၀၂၂ ရက် ၂၁:၃၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam: spambot)
 • ၂၀:၅၆၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.232.94.209 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၆၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 101.128.119.25 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၆၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4043:2303:5F87:581:B4C2:80CF:F0FF (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၅၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 43.252.144.92 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၅၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.167.109.187 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၅၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 64.64.121.73 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၅၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 137.59.144.59 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၅၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.84.7.126 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၅၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 183.240.8.103 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၅၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 202.46.36.32 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.28.146.214 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.190.124.216 (၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.78.186.82 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 149.129.82.85 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 95.49.165.248 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.2.49.93 (၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 27.68.138.55 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 14.121.241.159 (၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 113.185.48.67 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 197.121.198.43 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 125.86.188.39 (၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၂၀:၅၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 78.179.67.70 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 177.92.160.11 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.233.73.107 (၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 240E:360:7200:38A1:DC17:62CC:495:472A (၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.154.254.0 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 27.68.138.233 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.48.91.91 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 121.232.52.244 (၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 78.157.213.113 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.211.31.33 (၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 43.246.220.32 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.27.19.128 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 102.66.237.149 (၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy: See the help page if you are affected)
 • ၂၀:၅၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၂: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 91.184.65.18 (၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ရက် ၂၀:၅၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki spam)
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၅၀ ခု ⧼မှ⧽ ) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်