ဂလိုဘယ်အားဖြင့် ပိတ်ပင်ထားသော အိုင်ပီလိပ်စာများစာရင်း

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

ဂလိုဘယ် ပိတ်ပင်မှုတစ်ခုအတွက် ရှာဖွေရန်
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၅၀ ခု ⧼မှ⧽ ) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်
 • ၀၄:၃၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 105.102.173.193 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၄:၃၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၄:၃၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 90.191.222.121 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၄:၃၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၄:၃၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 117.20.70.124 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၄:၃၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၄:၃၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 180.200.223.16 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၄:၃၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၄:၃၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 118.208.209.185 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၄:၃၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၄:၃၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 1.158.74.30 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၄:၃၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၄:၃၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 121.200.4.224 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၄:၃၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၄:၂၀၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 77.124.58.55 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၄:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၄:၁၉၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.202.47.194 (၁၅ မေ ၂၀၂၄ ရက် ၀၄:၁၉ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၃:၅၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 124.170.62.240 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၃:၅၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၁:၂၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 14.207.63.216 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၁:၂၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၁:၁၈၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.90.40.228 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၁:၁၈ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၁:၁၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 187.19.15.130 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၁:၁၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၁:၀၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 2603:8001:400:2:0:0:0:0/64 (၁၆ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၀၈:၀၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki abuse)
 • ၀၁:၀၃၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.247.151.0/24 (၁၅ မေ ၂၀၂၄ ရက် ၀၁:၀၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Colocation webhost Please contact stewards if needed. <!-- RIA Infosolutions Private Limited -->)
 • ၀၀:၄၈၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 2001:14BB:440:BB92:0:0:0:0/64 (၂၉ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၄၈ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long term abuse)
 • ၀၀:၄၆၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 102.66.95.136 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၄၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၄၅၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.247.151.220 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၄၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၄၄၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.211.125.155 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၄၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၄၂၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.245.27.11 (၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၄၂ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၃၈၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.71.8.15 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၃၈ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၃၇၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.76.14.165 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၃၇ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၃၀၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.18.45.36 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၃၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၂၇၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.36.174.185 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၂၇ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၂၅၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.237.41.149 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၂၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၂၃၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 171.22.145.103 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၂၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၂၀၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 112.78.156.172 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၀၀:၁၇၊ ၁၅ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 177.234.143.191 (၁၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၁၇ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၂၃:၄၄၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.81.148.182 (၁၄ မေ ၂၀၂၂ ရက် ၂၃:၄၄ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၂၁:၄၆၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 23.237.26.0/23 (၁၄ မေ ၂၀၂၄ ရက် ၂၁:၄၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Colocation webhost Please contact stewards if needed. <!-- fdcservers.net -->)
 • ၂၁:၄၅၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Operator873 (meta.wikimedia.org) globally blocked 71.9.52.51 (၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၂၁:၄၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၂၁:၃၂၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.79.245.0 (၁၄ မေ ၂၀၂၂ ရက် ၂၁:၃၂ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၂၁:၂၈၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 201.209.165.199 (၁၄ မေ ၂၀၂၂ ရက် ၂၁:၂၈ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၂၁:၀၁၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) globally blocked 175.215.8.145 (၁၄ မေ ၂၀၂၂ ရက် ၂၁:၀၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်, အမည်မသိသူများသာ)
  
  (Cross-wiki spam: spambot)
 • ၁၉:၀၅၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Wiki13 (meta.wikimedia.org) globally blocked 46.222.129.118 (၁၄ ဇွန် ၂၀၂၁ ရက် ၁၉:၀၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Open proxy)
 • ၁၈:၀၆၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: AmandaNP (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.255.243.0/24 (၁၇ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၁၈:၀၆ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse: If you are affected by this block, please message us)
 • ၁၇:၄၁၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 86.187.227.135 (၁၆ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၄၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၇:၃၃၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 46.227.51.76 (၁၆ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၃၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၇:၂၇၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 86.187.232.1 (၁၆ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၂၇ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၇:၂၁၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.253.178.1 (၁၆ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၂၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၇:၁၅၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 195.171.240.51 (၁၆ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၁၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၇:၁၅၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 85.119.98.66 (၁၆ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၁၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၇:၁၅၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 77.44.22.196 (၁၆ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၀၀:၁၅ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၇:၀၂၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 109.144.16.0/20 (၁၅ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၁၇:၀၂ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki abuse: Cross-wiki abuse)
 • ၁၆:၅၈၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 109.144.215.0 (၁၅ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၂၃:၅၈ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၆:၅၇၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.81.162.228 (၁၅ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၂၃:၅၇ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki abuse)
 • ၁၆:၂၀၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.67.141.130 (၁၅ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၂၃:၂၀ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Cross-wiki abuse)
 • ၁၆:၀၁၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: MusikAnimal (meta.wikimedia.org) globally blocked 82.71.50.132 (၂၈ မေ ၂၀၂၁ ရက် ၁၆:၀၁ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၅:၂၃၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 24.249.20.208 (၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက် ၁၅:၂၃ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်)
  
  (Long-term abuse)
 • ၁၂:၃၅၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁: AmandaNP (meta.wikimedia.org) globally blocked 125.25.234.0/24 (၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ရက် ၁၈:၅၈ အချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်, အမည်မသိသူများသာ)
  
  (Open proxy <!-- Webhost + Normal ISP -->)
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၅၀ ခု ⧼မှ⧽ ) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်